Vi är medlemmar av Sveriges Advokatsamfund. Regleringen av Sveriges Advokatsamfund ska tillförsäkra den rättssökande allmänheten kvalificerade ombud och biträden. En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att iaktta god advokatsed och är i sin verksamhet underkastad Advokatsamfundets tillsyn.

På Advokatfirman Conny Lindhe AB arbetar vi främst inom följande juridiska områden:

  • Familjerätt
  • Brottmål - Offentliga försvar - Målsägandebiträde
  • Vårdnad - Faderskap
  • Underhållsbidrag
  • Arvs- och gåvorätt - Testamenten - Bouppteckningar
  • Äktenskapsförord - Samboavtal
  • Socialrätt - Offentliga biträden