Rättsskydd

Om du är försäkrad, t.ex. genom en hemförsäkring, kan den i vissa fall täcka dina kostnader i en rättslig tvist. Blir du efter en huvudförhandling ålagd att betala motpartens advokatkostnader kan den även ersätta dessa. Ingår du en förlikning ersätter den dina egna advokatkostnader.

En självrisk får du alltid betala. Om detta går att läsa i villkoren för din försäkring. Vi hjälper till med ansökan till försäkringsbolaget.

Allmän rättshjälp

Beroende på din inkomst kan allmän rättshjälp beviljas i vissa ärenden. I första hand ska dock rättsskyddet i din försäkring tas i anspråk. Ansökan sker genom oss.