Vi är väl etablerade i Staffanstorp med omnejd sedan 1979. Vår gynnsamma lokalisering gör att många av våra klienter kommer från hela Lund - Malmö området. Våra uppdragsgivare är såväl privatpersoner som företag, stiftelser och andra organisationer.

Orädd

Advokaten vågar ta tillvara Din rätt mot starkare parter, de må vara myndigheter, företag eller enskilda personer.

Tillförlitlig

Advokatsamfundets etiska regler ställer höga krav på advokatens yrkesmoral. Detta bidrar till att förstärka Din trygghet. Advokaten har absolut tystnadsplikt.

Oberoende

Till skillnad från jurister och konsulter knutna till banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer och andra ägnar sig advokaten, utan annan sidoverksamhet eller konkurrerande intressen åt Dina problem.

Kunnig

Advokaten är expert på juridik. Den som är advokat har 4-5 års universitetsutbildning, minst 5 års juridisk praktik och har godkänts av advokatsamfundet.